در اصل ویلن یك ساز موسیقی كلاسیك غرب است ولی به دلیل قابلت های فراوانِ این ساز، می توان هر نوع موسیقی را با آن اجرا كرد . در شیوه ی كلاسیك ، كوك این ساز همیشه ثابت است و برای آموزش آن از متدهای آموزشی غربی استفاده می شود . در شیوه ی ویلن ایرانی متدی كه در هنرستان آموزش داده می شود مورد استفاده قرار گرفته و بعد از آموزش مقدماتی این ساز به نواختن ردیف موسیقی ایرانی پرداخته می شود ، كوك‌های مورد استفاده در این ساز بسیار متنوع بوده و توسط هنرمندان خوش ذوق و مبتكر پیشنهاد شده است و برای هر دستگاه كوك مخصوص آن استفاده می شود .